Kovové vinuté hadice


Firma Mepura s.r.o. od svojho založenia realizuje výrobu kovových vinutých hadíc používaných v stavebníctve do predpätého betónu, s ktorými sa úspešne zúčastnila na viacerých významných stavbách v rámci Slovenska.

Vinuté hadice sa vyrábajú z profilovaného pásu, špirálovito do seba navinutého.
Vinuté hadice sa ako ohybný, teplote a starnutiu odolný prvok často používajú v stavebníctve, ako ochranná hadica pre elektrické vedenia, optické káble a pod.
Created by JC&LM
Kontakt: Mepura s.r.o.
               Bystrická 136
               015 01 Rajec
Tel:          041/5422591
Fax:         041/5422591
Mobil:      0903/802371
e-mail:  gspanik@mepura.sk